movementsolution.pl

To tutaj znajdziesz informacje o organizacjach pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW. SPCH.PL
Adres: UL. WILCZA 66/68
00-679 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 1180132079
REGON: 01127941000000
Wpis do KRS: 2001-08-08
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !