movementsolution.pl

To tutaj znajdziesz informacje o organizacjach pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: MICKIEWICZA 8A
46-320 PRASZKA woj. OPOLSKIE
NIP: 5761339677
REGON: 15035204000000
Wpis do KRS: 2001-09-10
Więcej informacji: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PRASZKI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !